Perfil de contractant

El perfil del contractant és el mitjà de difusió pública, mitjançant Internet, de les licitacions municipals i les seves adjudicacions, a fi d'assegurar la transparència i l'accés públic a aquesta informació, tal i com estableix l'article 42 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic. Podeu accedir a l'estat de les licitacions municipals i les adjudicacions relatives al nostre municipi a través del portal de Contractació Pública.

Darrera actualització: 12.09.2017 | 13:35
Darrera actualització: 12.09.2017 | 13:35