Perfil de contractant

El perfil del contractant és el mitjà de difusió pública, mitjançant Internet, de les licitacions municipals i les seves adjudicacions, a fi d'assegurar la transparència i l'accés públic a aquesta informació, tal i com estableix l'article 42 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic. Podeu accedir a l'estat de les licitacions municipals i les adjudicacions relatives al nostre municipi a través del portal de Contractació Pública.

Es pot accedir clicant a Perfil del contractant de l'Ajuntament de Dosrius.

Darrera actualització: 16.02.2023 | 21:18
Darrera actualització: 16.02.2023 | 21:18