Regidories de Govern

 • Regidoria d'Educació

  La Regidoria d’educació gestiona, segons les seves competències, la participació en el procés d'escolarització, la cooperació en la construcció i el manteniment dels centres docents, la intervenció en els òrgans de participació escolar (Consell Escolar Municipal) o la coordinació d'activitats pedagògiques d'una àmplia varietat, amb el suport d'altres regidories, destinades a l'alumnat de Dosrius.

 • Regidoria d'Esports

  La Regidoria d'Esports té per objetius promoure, organitzar i patrocinar els esdeveniments esportius de Dosrius, així com facilitar la participació de tota la població, des dels més joves fins a la tercera edat en el desenvolupament de la política esportiva municipal i coordinar amb altres organismes i entitats de tot el que relacioni amb la cultura física, l'esport i l'oci.

 • Regidoria d'Habitatge

  L’habitatge és un dret bàsic de les persones i, per tant, té molt a veure amb la integració social i la qualitat de vida. Per això les polítiques d’habitatge formen part de les polítiques socials que volem impulsar de forma integrada al nostre poble, promovent els serveis que garanteixin l’atenció a les persones i a les seves necessitats bàsiques en matèria d’habitatge.

 • Regidoria d'Hisenda

  El departament d'Intervenció, tresoreria i recaptació comprèn la direcció i gestió de pressupostos, control de despeses i ingressos, previsió de recursos, tresoreria, bancs, crèdits, subvencions i control de factures, entre d'altres actuacions pròpies.

 • Regidoria d'Urbanisme, Obres Públiques i Manteniment

  La regidoria d’urbanisme coordina, controla i gestiona el desenvolupament urbanístic del municipi.

 • Regidoria de Comunicació

  La regidoria de Comunicació és la que s'encarrega de la comunicació externa i interna de l'Ajuntament. La relació amb els mitjans de comunicació, la revista municipal, l'actualitat, l'agenda i les xarxes socials.

 • Regidoria de Cultura

  A la regidoria de Cultura ens ocupem de la planificació, gestió i execució de la majoria d’actes d’àmbit cultural, festiu i popular de la vila. També realitzen la tasca de coordinació amb les entitats o agrupacions que organitzen actes propis amb la col·laboració de l’Ajuntament, així com de les comissions de festes majors.

 • Regidoria de Joventut

  La Regidoria de Joventut articula els seus recursos i activitats mitjançant els casals de joves de Dosrius, Can Massuet i Canyamars. Ofereix diverses activitats socio-culturals als joves com tallers als casals o sortides.

  Els usuaris i usuàries tenen al seu abast l’assessorament, la informació i l'orientació de la dinamitzadora, així com un ventall de recursos d'oci, formació i prevenció amb voluntat de contribuir en el seu creixement personal i en la construcció de la identitat juvenil pròpia. 

 • Regidoria de Medi Natural

  La Regidoria de Medi natural treballa per millorar la gestió dels diferents aspectes mediambientals del municipi i perquè les activitats que es desenvolupen en el territori es facin de forma respectuosa amb el medi. Treballa també qüestions molt especifiques com la prevenció d’incendis, les plagues que afecten els nostre boscos i l'entorn o la protecció de la flora i la fauna del municipi.

 • Regidoria de Participació i Transparència

  Les seves competències són les de vigilar el compliment de la llei de transparència i  fomentar la participació ciutadana creant instruments de gestió com el pla director de participació ciutadana. També fomentar l’associacionisme i coordinar el voluntariat a nivell municipal.

 • Regidoria de Patrimoni

  La regidoria de patrimoni té com a objectiu impulsar polítiques de protecció del patrimoni cultural i arquitectònic del municipi com el catàleg de patrimoni. A més, ho fa realitzant una important tasca conjuntament amb la regidoria de manteniment i obres per recuperar per a la ciutadania alguns espais emblemàtics del municipi.

 • Regidoria de Promoció Econòmica

  La Regidoria de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Dosrius té com a objectiu principal promoure el desenvolupament socioeconòmic del territori. Així mateix, desenvolupa activitats que puguin promocionar les empreses i el comerç del municipi. A més, també gestiona el Servei Local d'Ocupació (SLO).

 • Regidoria de Sanitat

  Des d'aquesta regidoria es coordinen algunes com potències en  l’àmbit de la sanitat i la salut pública.

 • Regidoria de Seguretat Ciutadana

  La regidoria de seguretat ciutadana és la que sustenta la protecció del territori i la ciutadania del municipi a través de la Policia Local i en coordinació de la resta de forces i cossos de seguretat com els mossos d’esquadra o les entitats de protecció civil. A més, també vetlla pel compliment de la normativa de circulació de vehicles així com de la resta de les normes i reglament municipals.

 • Regidoria de Serveis Generals

  La Regidoria de Serveis Generals té la missió de proporcionar el suport i els recursos necessaris pel funcionament eficient dels diferents àmbits d'actuació municipal, així com la gestió d’algunes infraestructures i serveis que afecten a totes les altres regidories.

 • Regidoria de Serveis Socials

  Oferim un conjunt de programes i serveis que tenen l’objecte de contribuir a la millora de la qualitat de vida de tots els ciutadans I ciutadanes del municipi, afavorint la integració de les persones i grups dins la seva comunitat, treballant per mantenir als ciutadans al seu medi social i familiar mentre aquest garanteix un nivell mínim de qualitat de vida. I de manera específica actuen entorn a aquelles persones que per diferents raons necessiten, de forma temporal o permanent, d’un especial suport i atenció.

Darrera actualització: 15.02.2023 | 17:15
Darrera actualització: 15.02.2023 | 17:15