Dictàmens de la Comissió Jurídica Assessora i altres òrgans consultius que afecten a l'Ajuntament de Dosrius

En el cas que la Comissió Jurídica Assessora, és a dir, l'alt òrgan consultiu de la Generalitat i dels ens locals en matèria jurídica, hagi emès algun dictamen que faci referència a aquest ens, el podràs consultar en aquest apartat.

A l'enllaç Dictàmens de la Comissió Jurídica Assesora de la Generalitat de Catalunya podreu trobat tots els Dictàmens emesos pel Consell de Garanties Estatutàries, el Consell Consultiu i la Comissió Jurídica Assessora.

Els que fan referència a l'Ajuntament de Dosrius són els següents:

2022

No n'hi ha cap

2021

No n'hi ha cap

2020

No n'hi ha cap

2019

2018

No n'hi ha cap

2017

No n'hi ha cap

2016

2015

No n'hi ha cap

2014

No n'hi ha cap

2013

No n'hi ha cap

2012

No n'hi ha cap

2011

2010

No n'hi ha cap

2009

2008

No n'hi ha cap

2007

No n'hi ha cap

2006

No n'hi ha cap

2005

No n'hi ha cap

2004

No n'hi ha cap

2003

No n'hi ha cap

2002

No n'hi ha cap

2001

2000

No n'hi ha cap

1999

No n'hi ha cap

1998

 

Darrera actualització: 16.02.2023 | 20:58
Darrera actualització: 16.02.2023 | 20:58