Normativa urbanística

El Text refós de les Normes urbanístiques de planejament general del terme municipal de Dosrius, va ser aprovat pel Ple Municipal en sessió de data 9 de maig de 2005, i la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona va acordar donar-ne conformitat en sessió de data 13 de juliol de 2005 (edicte publicat al DOGC núm. 4501 de data 02.11.2005).  

El Registre de planejament urbanístic de Catalunya esdevé l'eina a on podreu trobar el planejament urbanístic vigent, les seves modificacions, els convenis urbanístics i les trames urbanes consolidades.

Darrera actualització: 20.02.2023 | 21:12
Darrera actualització: 20.02.2023 | 21:12