Resolucions administratives i judicials que afecten a l'Ajuntament de Dosrius

Les resolucions judicials rellevants es poden trobar al cercador del CENDOJ (recomanem fer la cerca utilitzant les cometes de la següent forma: "Ayuntamiento de Dosrius" i/o "Ajuntament de Dosrius"): https://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp El CENDOJ porta a terme la recopilació, el tractament i la difusió de la jurisprudència del Tribunal Suprem i de la resta de tribunals espanyols, així com d'una selecció creixent de resolucions d'òrgans unipersonals la transcendència i l'interès doctrinal dels quals en justifiqui la difusió, en compliment del que disposa l'article 619 de la Llei Orgànica 6/1985 de 1 de Juliol, del Poder Judicial. Aquestes resolucions són sotmeses a un tractament informàtic que completa un cicle fins a la seva transformació en format XML homogeni i que comporta una sèrie de processos: Digitalització, estructuració del cos de la sentència, marcatge dels formats de text, extracció de camps de la resolució, dissociació de dades de caràcter personal, en compliment de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, marcatge de referències a legislació i jurisprudència i elaboració de l'arxiu XML. La dissociació de dades a què s'ha fet referència significa que totes les resolucions que es publiquen a la web han estat anonimitzades; és a dir, s'han substituït els noms i amagat les restants dades personals de les persones físiques parts del procés, per tal que no siguin identificades o identificables.

 

Resolucions judicials:

2024

No hi ha resolucions

2023

No hi ha resolucions

2022


 

Darrera actualització: 01.03.2024 | 16:59
Darrera actualització: 01.03.2024 | 16:59