Organització i Promoció de fires

Servei que s'encarrega dels esdeveniments de caràcter periòdic adreçats a la ciutadania en general destinats a la venda de productes en motiu d'alguna festivitat o tradició.

Línies de servei:

  • Venda de productes
  • Exhibicions

Persones destinatàries:

Public en general i paradistes


Cost per l'usuari:

Taxa per als paradistes segons Ordenança d'cupació de via pública


Equip tècnic:

Tècnic de Promoció Econòmica


Àrea responsable:

Promoció Econòmica


Unitats implicades:

Comerç