Pere Rovira Martorell

Primer tinent d'alcaldessa

Regidor d'urbanisme, obres públiques i manteniment

El senyor Pere Rovira Martorell, nascut l’1 d’agost de 1966, és natural del municipi de Dosrius. Pel que fa a la seva formació, compta amb el graduat escolar; i durant 40 anys s’ha dedicat professionalment al sector de la jardineria. A més, compta amb 11 anys d’experiència com a regidor de l’Ajuntament de Dosrius.

Les àrees d'aquesta regidoria son: 

Urbanisme, obres públiques i manteniment: Aquesta àrea s’ocupa de l’impuls en la tramitació de tot allò relacionat amb l’urbanisme (intervenció en l’ús del sòl, gestió i planificació), activitats i llicències ambientals d’activitats, les autoritzacions d’usos o activitats en el sòl urbanitzable i en el sòl no urbanitzable, obres públiques, així com les gestions relatives a habitatge, habitatge social, habitatge de protecció oficial i demés aspectes relacionats. Queda inclosa en aquesta àrea la gestió de la Brigada Municipal.

Retribució anual bruta (vigent a 04/07/2023): 35.552 €

Partit polític: JxCAT-JUNTS

Més informació:  

Xarxes socials: Twitter - Facebook

Adreça electrònica: provira@dosrius.cat
Darrera actualització: 01.03.2024 | 09:16