L'Ajuntament de Dosrius amplia el termini de pagament de tributs

Dijous, 2 d'abril de 2020 a les 00:00

Aquesta mesura se suma a les que ja va aprovar el consistori per ajudar la població i el teixit comercial en aquest període d'excepcionalitat i també a la creació de tres noves línies d’ajuts municipals extraordinaris per mitigar els efectes socials i econòmics del coronavirus.

Davant la complexa situació provocada per la pandèmia de la Covid-19 i l’abast estructural que aquesta té i tindrà durant els propers mesos, l'Ajuntament de Dosrius continua estudiant el seu impacte socioeconòmic i treballant per desplegar mesures encaminades a mitigar aquests efectes negatius. Amb aquest propòsit, l'Ajuntament informa que amplia el termini de pagament de tributs.

L'alcaldessa de Dosrius, Sílvia Garrido, manifesta que "l'objectiu d'aquesta actuació és demorar el càrrec en compte per a aquells contribuents que tinguin domiciliat el seu pagament, i facilitar el compliment de l’obligació de pagament als qui no ho tinguin domiciliat". I afegeix que "també es dota els contribuents del marge suficient per poder acollir-se a les ajudes que s'ofereixen des dels serveis municipals".

Recaptació en període voluntari

 • El termini de pagament en voluntària de liquidacions que s’hagin iniciat amb posterioritat al 18 de març s’han ampliat fins al 20 de maig del 2020.
 • Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica: el període de voluntària que finalitzava el dia 4 de maig s’allarga fins al dia 2 de juny del 2020. D'aquesta manera, els rebuts domiciliats es carregaran el dia 2 de juny.
 • Impost sobre Béns Immobles Urbans:
  • Rebuts no domiciliats: es manté el període de pagament  en voluntària  que comença el dia 4 de maig i finalitza el dia 6 de juliol del 2020.
  • Rebuts domiciliats, 1a fracció: la data de càrrega en compte d’aquesta 1a fracció s’allarga un mes fins al dia 2 de juny del 2020.
  • Les altres dues fraccions es cobraran en les dates previstes: 1 de juliol del 2020 i 1 d'octubre del 2020.
 •  Taxa per Residus Domèstics: El període de cobrament de la taxa començarà el dia 4 de maig i finalitzarà el dia 6 de juliol del 2020, tal com estava previst.

Fraccionaments i ajornaments

L'Ajuntament comunica que el termini de pagament de les fraccions o ajornaments també s’ha vist ampliat d'acord amb aquests criteris:

 • Ajornaments o fraccions concedits abans del 18 de març, amb data de venciment entre el 18 de març i el 30 d’abril del 2020: el seu venciment es produirà el 30 d'abril del 2020.
 • Ajornaments o fraccions concedits després del 18 de març: el seu venciment es produirà el 20 de maig del 2020.

Altres actuacions desplegades per l'equip de govern

L’Ajuntament de Dosrius recorda que recentment ja va desplegar mesures urgents per lluitar contra els efectes que la pandèmia de la Covid-19 pugui tenir sobre diversos àmbits que afecten l’economia dels veïns i veïnes del municipi. Una d'aquestes accions va ser l'impuls de tres noves línies de suport econòmic destinades al pagament de lloguers, aliments i subministraments. Per conèixer altres accions proposades per part de l’equip de govern, podeu consultar aquest enllaç.

 

Darrera actualització: 02.04.2020 | 10:17