La Diputació de Barcelona actuarà a la carretera BV-5101 per a millorar-ne la mobilitat, la capacitat i la seguretat

Dijous, 4 de març de 2021 a les 08:00

Els treballs és duran a terme a les zones de Can Rimbles, Can Bigues, Cal Estaper i Can Gavarra.

El passat 26 de febrer la Diputació de Barcelona va comunicar a l’Ajuntament de Dosrius que UTE Can Bigues ha estat l’empresa guanyadora del concurs públic de licitació per a l’execució de les obres del projecte constructiu de millora de talús a Can Rimbles, eixamplament d'obres de fàbrica als PK 3+150 i 3+570 de la carretera BV-5101 i millora de revolt de Can Bigues.

Els treballs tenen un cost total de 432.257,06€ (IVA inclòs) i la seva durada serà de sis mesos. L’objectiu és resoldre les diverses deficiències en traçat, visibilitat, seguretat, insuficient amplària de la secció i envelliment del paviment actual que presenta la carretera BV-5101 en diferents trams.

Així, entre les diferents millores puntuals que s’executaran a la carretera actual hi ha l’eixamplament de la plataforma viaria, la millora dels revolts situats a l’entorn dels pk1+700 a 2+150 (Can Bigues), la millora de la visibilitat entre els pk 1+600 a 1+700 (Can Rimbles), l’eixamplament de les estructures dels pk 3+150 (Cal Estaper) i 3+570 (Can Gavarra), i la millora de la senyalització, de les barreres de seguretat i del drenatge en l’àmbit de l’actuació.

Darrera actualització: 02.03.2021 | 19:37