Els alumnes de quart d’ESO de l’Institut Els Roures, per sobre de la mitjana de Catalunya

Dilluns, 4 de maig de 2020 a les 00:00

El centre fa una valoració molt positiva dels resultats obtinguts a les proves de competències bàsiques, felicita a tots els estudiants que han pres part dels exàmens, i encoratja els joves a continuar la seva formació post obligatòria.

L’Institut Els Roures ha rebut recentment els resultats de les proves de competències bàsiques realitzades per tot l’alumnat de quart d’ESO del centre el passat mes de febrer. En aquest sentit, properament es faran arribar aquests resultats a cada família, així com un informe personalitzat de cada alumne.

Els alumnes de quart d’ESO, per sobre de la mitjana de Catalunya

En matèria de llengua catalana els alumnes de l’Institut Els Roures han obtingut uns resultats molt similars als de la mitjana dels centres de Catalunya (nivell mitjà-alt); mentre que en llengua castellana, anglès, competència matemàtica i competència cientificotecnològica, els estudiants dosriuencs han aconseguit situar-se una mica per sobre de la mitjana catalana (nivell d’assoliment mitjà-alt).

Què són les competències bàsiques?

És una prova que avalua les competències i coneixements bàsics que ha d’haver adquirit l’alumnat al final de l’educació secundària obligatòria en competència comunicativa lingüística (en llengua catalana, castellana i estrangera i en aranès a l’Aran), en competència matemàtica i en competència cientificotecnològica.

És una avaluació externa de caràcter informatiu, formatiu i orientador, que vol ser una eina al servei dels centres, del professorat i de l’alumnat per impulsar la millora global del sistema educatiu català. És una activitat educativa i, com a tal, té caràcter obligatori, atès que està configurada com un dret i un deure dels alumnes.

 

 

 

 

Darrera actualització: 04.05.2020 | 13:22