Dosrius es dota amb un Mapa de Patrimoni Cultural

Divendres, 21 de setembre de 2018 a les 11:00

El document es pot consultar a través del següent enllaç i consta d’un total de 442 elements inventariats del patrimoni cultural i natural del municipi.

La Diputació de Barcelona ha lliurat aquest divendres 21 de setembre el Mapa de Patrimoni Cultural de Dosrius a l’Ajuntament, en el marc del conveni signat entre ambdues institucions.

Amb aquest treball s’han inventariat un total de 442 elements del patrimoni cultural i natural del terme, dels quals el 66% corresponen a patrimoni immoble (edificis, conjunts arquitectònics, elements arquitectònics, jaciments arqueològics i obra civil), un 5% és moble (col·leccions, objectes i elements urbans), un 4% documental (fons documentals i d’imatges), un 12% immaterial (manifestacions festives, tradicions orals, música i dansa, costumari i tècniques artesanals) i un 13% natural (zones d’interès natural i espècimens botànics singulars).

El Mapa de Patrimoni Cultural ha estat realitzat per la professional Adriana Geladó Prat, amb la col·laboració de diferents persones del municipi i de l’Ajuntament que han aportat els seus coneixements fruit de la seva recerca. Així, el document íntegre es pot consultar a través del següent enllaç.

El  Mapa del Patrimoni Cultural local  té per objecte la recollida exhaustiva de dades sobre el patrimoni cultural i natural d’un municipi i la seva valoració, permetent així que l’Ajuntament estableixi mesures per garantir la seva protecció i conservació, així com planificar la seva rendibilització social.

A més, facilita a les corporacions municipals una eina de coneixement de la globalitat del patrimoni que es troba en el seu terme municipal, per tal d’unificar la informació i garantir el seu accés públic; la gestió i conservació del conjunt del patrimoni local; la seva difusió als ciutadans; la presa de decisions en el planejament urbanístic; l’establiment de diferents modalitats de rutes didàctiques i turístiques; la planificació de la senyalització...

Actualment s’accedeix a la informació pública dels elements del Mapa del Patrimoni mitjançant un Sistema d’Informació Geogràfica, amb el que es pot visualitzar la informació de cada element localitzat al mapa municipal i que permet fer diferents cerques dins de la mateixa fitxa o en el conjunt global del municipi. També es pot accedir a la memòria de valoració del conjunt patrimoni, una introducció històrica al terme, així com a d’altra informació d’interès en la gestió com són els índexs que condueixen a la legislació corresponent per a la gestió del patrimoni cultural i natural.

Darrera actualització: 21.09.2018 | 14:17