7 de juliol: Ple municipal ordinari

Dimarts, 5 de juliol de 2022 a les 08:00

La sessió tindrà lloc per via telemàtica a les 09.30 h i es podrà seguir en directe a través del canal de YouTube de l'Ajuntament.

L'Ajuntament de Dosrius celebra dijous 7 de juliol, a les 09.30h, un Ple municipal ordinari. La sessió tindrà lloc per via telemàtica amb el següent ordre del dia: 

1. APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 07 D’ABRIL DE 2022 (NÚM. 02/2022) I APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ
EXTRAORDINÀRIA I URGENT DE DATA 26 DE MAIG DE 2022 (NÚM. 03/2022).

2. DESPATX OFICIAL

 • 2.1. Dació de compte del decret 2022/542 de reconeixement complement fitosanitari.
 • 2.2. Dació de compte del Decret 527/2022, de compareixença al contenciós 373/2021-C.
 • 2.3. Dació de compte de l'Informe del resum anual dels resultats de control intern 2021.
 • 2.4. Dació en compte de l'informe d'avaluació de morositat exercici 2021.
 • 2.5. Dació de compte de l'informe d'auditoria del sistema de facturació electrònica 2021.
 • 2.6. Dació de compte dels informes d'objeccions de la Intervenció municipal aixecats per l'Alcaldia dels mesos març-juny 2022.
 • 2.7. Dació de compte exprés al Ple municipal de les sessions de la Junta de Govern Local i de les Resolucions de l'Alcaldia.

3. ALCALDIA

 • 3.1. Aprovació del calendari de les festes locals per a l'any 2023 al municipi de Dosrius.
 • 3.2. Aprovació de la Xifra oficial d'habitants a data 01 de gener de 2022, resultant de la gestió del padró d'habitants del municipi de Dosrius.
 • 3.3. Aprovació inicial del Reglament de teletreball del personal de l'Ajuntament.
 • 3.4. Aprovació inicial del Reglament de Policia Local de Dosrius.

4. SERVEIS ECONÒMICS

 • 4.1. Aprovació de l'increment retributiu del 2% del complement específic a tot el personal de l'Ajuntament de Dosrius.
 • 4.2. Acord d'aprovació inicial de la modificació de crèdits 08/2022.
 • 4.3. Acord d'aprovació inicial de la modificació de crèdit 11/2022.
 • 4.4. Aprovació de la modificació de crèdits 12/2022.
 • 4.5. Aprovació inicial de la modificació de crèdit 13/2022.
 • 4.6. Resolució de les al·legacions presentades pel grup municipal d'ERC contra la modificació de crèdit 07-2022.

5. SERVEIS I ADMINISTRACIÓ GENERAL

 • 5.1. Incoació de l’expedient d’implantació i establiment del servei municipal d’aigua potable al nucli de Can Canyamars al municipi de Dosrius.

6. SERVEIS TERRITORIALS

 • 6.1. Aprovació inicial projecte d'obra local arranjament de La Tortuga per nau de la Brigada i declaració utilitat i necessitat d'ocupació dels terrenys afectats 934/2022.
 • 6.2. Aprovació provisional del Pla especial en sòl no urbanitzable per un centre sanitari d'investigació i tractament d'addiccions a Mas Mia 1069 /2017-EXPEDIENTS.

7. MOCIONS PRESENTADES PER GRUPS MUNICIPALS

 • 7.1. Moció presentada pel grup municipal d’ERC, per aclarir els fets de l'espionatge contra el moviment independentista català.
 • 7.2. Moció presentada pels grups municipals ERC, SDP i LAPAC-CUP, per incorporar la xarxa i el servei d'abastament d'aigua en baixa de Can Canyamars al servei de la resta del municipi de Dosrius.
 • 7.3. Moció presentada pel grup municipal d'ERC, per demanar al Govern Espanyol, el finançament del reforç Covid escolar.
 • 7.4. Moció presentada pel grup municipal d'ERC, per a la construcció de la biblioteca Esteve Albert i Corp i establiment del servei bibliotecari al municipi de Dosrius.
 • 7.5. Moció presentada pel grup municipal de LAPAC-CUP, per l'aigua pública a Dosrius.
 • 7.6. Moció presentada pel grup municipal SDP, per defensar els interessos dels nostres veïns envers l'activitat de la cantera KM5 Internacional.

8.TEMES SOBREVINGUTS

9. PRECS I PREGUNTES

Darrera actualització: 05.07.2022 | 08:47