23 de desembre: Ple municipal ordinari

Dimarts, 21 de desembre de 2021 a les 00:00

La sessió tindrà lloc a les 18 h i es podrà seguir en directe a través del canal de YouTube de l'Ajuntament.

L'Ajuntament de Dosrius celebra dijous 23 de desembre, a les 18 h, un Ple municipal ordinari. La sessió tindrà el següent ordre del dia: 

1. APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 28 D’OCTUBRE DE 2021 (NÚM. 07/2021)

2. DESPATX OFICIAL

 • 2.1. Dació de compte de la remissió al Ministeri d'Hisenda i Administracions Publiques, del càlcul del Cost Efectiu dels Serveis de l'exercici 2020
 • 2.2. Dació de compte de l'estat d'execució del 3r trimestre 2021
 • 2.3. Dació de compte del Període Mig de Pagament (PMP) i Morositat 3r trimestre 2021
 • 2.4. Dació de compte al Ple de desembre de 2021 de les objeccions d'intervenció
 • 2.5. Dació de compte al Ple de la Corporació d ela Resolució d'Alcaldia núm. 1100/2021, de 13 de desembre de nomenament interí de tècnic mig en gestió ambiental
 • 2.6. Dació de compte exprés al Ple municipal de data 23-12-2021 de les sessions de la Junta de Govern Local i de les Resolucions de l'Alcaldia

3. ALCALDIA

 • 3.1. Aprovació de l'acta de delimitació entre els municipis de Sant Vicenç de Montalt i Dosrius
 • 3.2. Aprovació de l'acta de delimitació del municipi de Vilalba Sasserra i Dosrius

4. SERVEIS ECONÒMICS

 • 4.1. Pressupost General per a l'exercici 2022

5. SERVEIS I ADMINISTRACIÓ GENERAL

 • 5.1. Adequació singular del lloc de subalterna d'oficines
 • 5.2. Adhesió a l’Acord marc del servei d’assessorament i mediació d’assegurances amb destinació a les entitats locals de Catalunya i l'Acord Marc de danys a edificis i instal·lacions de l'ACM

6. SERVEIS TERRITORIALS

 • 6.1. Resolució de les al·legacions i aprovació provisional de la modificació de les NNSS zones verdes de Can Massuet

7. SERVEIS SOCIALS

 • 7.1. Aprovació del protocol d'actuació davant les violències sexuals en espais públics d'oci

8. MOCIONS PRESENTADES PER GRUPS MUNICIPALS

 • 8.1. Moció sobre la sentència del 25% del TSJC i de suport i adhesió al manifest de SOMESCOLA.CAT presentada pels grups municipals d'ERC, LAPAC-CUP i JxCAT
 • 8.2. Moció per tal de fer el pagament d'impostos estatals a l'Agència Tributària de Catalunya (ATC) presentada pels grups municipals de LAPAC-CUP, ERC I SDP
 • 8.3. Moció en relació a la nova normativa que regula l'impost de la plusvàlua

9. TEMES SOBREVINGUTS

10. PRECS I PREGUNTES

Darrera actualització: 06.04.2022 | 06:23