Agenda

 • Ajuntament de Dosrius Ple municipal ordinari Dijous, 29 d'octubre de 2020

  L'Ajuntament de Dosrius celebra dijous 29 d'octubre, a les 10 h, un nou Ple municipal ordinari. La sessió tindrà el següent ordre del dia i es podrà seguir en directe a través del canal de YouTube del consistori:

   

  1.  APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 24 DE SETEMBRE DE 2020 (NÚM. 07/2020)

  2. DESPATX OFICIAL

  • 2.1. Dació de compte al Ple del Decret de l'Alcaldia núm.  586/2020 de data 06 d'agost en relació a la substitució de la Secretaria
  • 2.2. Dació de compte al Ple d'octubre de les Juntes de Govern Local i de les Resolucions de l'Alcaldia
  • 2.3. Dació de compte al ple d’octubre 2020 de les objeccions d'Intervenció

  3. ALCALDIA

  • 3.1. Modificació plantilla escala tècnica 1724/2020
  • 3.2. Aprovació dels acords de la Mesa de Negociació, increment retributiu RDL 2-2020 1737/2020

  4. SERVEIS ECONÒMICS

  • 4.1. Amortització extraordinària i anticipada del préstec a proveïdors de 2012
  • 4.2. Modificació de l'annex del Pla Estratègic de Subvencions 2020
  • 4.3. Proposta per aixecar objeccions per l'aprovació d'una factura
  • 4.4. Acord de l’aprovació inicial de la modificació de crèdit 14-2020
  • 4.5. Acord de modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals (aprovació provisional)

  5. SERVEIS I ADMINISTRACIÓ GENERAL

  • 5.1. Adhesió al pacte d'alcaldes/esses per al clima i l'energia

  6. SERVEIS TERRITORIALS

  • 6.1. Delimitació dels termes municipals de Dosrius i Mataró 1829/2019

  7. MOCIONS PRESENTADES PER GRUPS MUNICIPALS

  • 7.1. Moció de rebuig a la decisió del Tribunal Suprem d'inhabilitació del President de la Generalitat de Catalunya  presentada pels grups municipals d'ERC i LAPAC-CUP AMUNT

  8. TEMES SOBREVINGUTS

  9. PRECS I PREGUNTES

Darrera actualització: 29.05.2017 | 13:42
Darrera actualització: 29.05.2017 | 13:42