Volant o certificat empadronament actual i històric

Volant d'empadronament actual: Document emès per l'Ajuntament que acredita l'empadronament d'una persona en un domicili d'acord amb les dades actuals que consten al Padró Municipal d'Habitants.

Volant d'empadronament històric: Document emès per l’Ajuntament que acredita l’empadronament d’una persona al Padró Municipal en un período de temps determinat.

Quin cost té:

Gratuït.

Qui pot sol·licitar-ho:

La persona interessada o afectada pel tràmit o bé un/a representant degudament autoritzat/da o acreditat/da.

Cal aportar:

 • 1. Document identificatiu de la persona interessada

  Pot ser el DNI, el passaport, permís de residència, permís de conduir.

 • 2. En el cas de menors de 14 anys sense DNI

  És necessari presentar el llibre de familia.

 • 3. En el cas de demanar el certificat en nom d'una o varies persones diferents

  -És necessari adjuntar una fotocòpia del DNI de la persona que sol·licita el tràmit així com de totes les persones en nom de qui es fa el tràmit.

  -És necessari omplir l'Autorització de cessió de dades.

 • 4. En cas de persones de baixa o difuntes

  Documentació que acrediti l'interès legal i directe de la persona sol·licitant.

Canals de tramitació:

 • Presencial

  A les oficines municipals.

Darrera actualització: 20.10.2022 | 09:22