Volant de convivència actual i històric

Document que s’emet a efectes informatius i que conté les dades padronals de totes les persones empadronades en un mateix domicili en una data determinada.

Quin cost té:

Gratuït.

Qui pot sol·licitar-ho:

La persona interessada o afectada pel tràmit o bé un/a representant degudament autoritzat/da o acreditat/da.

Cal aportar:

 • 1. El document a aportar en tots els casos és:

  Pot ser el DNI, el passaport, permís de residència, permís de conduir.

 • 2. En el cas de menors de 14 anys sense DNI

  És necessari presentar el llibre de familia.

 • 3. En el cas de demanar el certificat en nom d'una o varies persones diferents

  -És necessari adjuntar una fotocòpia del DNI de la persona que sol·licita el tràmit així com de totes les persones en nom de qui es fa el tràmit.

  -És necessari omplir l'Autorització de cessió de dades.

 • 4. En cas de persones de baixa o difuntes

  Documentació que acrediti l'interès legal i directe de la persona sol·licitant.

Canals de tramitació:

 • Presencial

  A les oficines municipals.

Darrera actualització: 19.05.2021 | 18:51