Sol·licitud reducció de la taxa de residus per compostatge

Segons la Ordenança fiscal 11 de Taxa per la prestació del servei de gestió de residus municipals: 

-S’ha de sol•licitar la reducció de la taxa mitjançant instància adreçada al registre general de l’Ajuntament. A la instancia s’ha d’exposar que s’ha portat a terme compostatge durant un any sencer i que es demana una inspecció tècnica per tal de corroborar-ho. El termini per presentar les instàncies acaba el dia 31 de desembre de l’any anterior al que regeix aquesta ordenança. Les sol•licituds amb data posterior no tindran dret a reducció. Pels exercicis següents, l’Ajuntament disposarà d’un registre de contribuents acollits al compostatge i no caldrà presentar nova solꞏlicitud. Es realitzarà la inspecció anual a totes les finques mentre aquestes no siguin donades de baixa de l’esmentat registre per incompliment de les condicions o renúncia dels interessat.

-El procés de compostatge domèstic s’ha de portar a terme durant un any sencer i s’ha de fer barrejant les restes de poda del jardí amb les restes orgàniques de la cuina. En el supòsit de compostatge en períodes inferiors a un any, la reducció serà denegada. En el supòsit de que el compostatge no es porti a terme amb la totalitat de les restes de la parcel•la, la reducció serà denegada.

Quin cost té:

Gratuït

Qui pot sol·licitar-ho:

Qualsevol persona.

Cal aportar:

  • El rebut de l'Impost de Béns Immobles (IBI) i les escriptures de la vivenda.

Canals de tramitació:

  • Presencial

    A les oficines municipals.

Darrera actualització: 10.08.2023 | 09:29