Consulta prèvia de classificació de l'activitat

Quin cost té:

Segons ordenances fiscals

Quan es dóna resposta:

No hi ha resolució.

Qui pot sol·licitar-ho:

La persona física o jurídica que vol exercir una o diverses activitats en un mateix centre o establiment, o el seu representant legal. En aquest cas s'ha de declarar la representació amb la qual s’actua.

Cal aportar:

  • 1. Sol·licitud d’acord amb el model normalitzat.
  • 2. Dades més significatives que defineixin l’activitat o activitats que es pretenen realitzar en un mateix centre o establiment. Cal aportar avantprojecte, estudi previ o qualsevol documentació que defineixi suficientment l’activitat.

Canals de tramitació:

  • Presencial

    A les dependències municipals.

Darrera actualització: 09.08.2023 | 14:03