Comunicació d'inici i modificació substancial d'activitat en un establiment amb certificat tècnic

Quin cost té:

La taxa que estableixi l’ordenança fiscal.

Quan es dóna resposta:

No hi ha resolució.

Les comunicacions presentades d’acord amb el que estableix la normativa vigent, són eficaces des de la seva entrada a la finestreta única empresarial (a través de l’Ajuntament, l’OGE o el Canal Empresa), moment a partir del qual es pot exercir l’activitat comunicada, sempre que es disposi del comprovant de pagament de la taxa corresponent. La presentació de la comunicació faculta a l’Administració per verificar la conformitat de les dades que s’hi contenen.

Qui pot sol·licitar-ho:

La persona física o jurídica que vol exercir una o diverses activitats en un mateix centre o establiment, o el seu representant legal.

Cal aportar:

  • 1. Comunicació d'inici i modificació substancial d'activitat en un establiment amb certificat tècnic d'acord amb el model normalitzat.
  • 2. Omplir el certificat del tècnic competent, que sigui responsable de la posada en funcionament de l'activitat, d'acord amb el model normalitzat.
  • 3. Justificant acreditatiu que s'ha realitzat el pagament de la taxa corresponent a aquesta tramitació.

Canals de tramitació:

  • Presencial

    A les dependències municipals

Darrera actualització: 09.08.2023 | 13:31