Servei respit

És un servei de suport adreçat a cuidadors que té com a finalitat millorar la qualitat de vida dels cuidadors, proporcionant-los un temps de descans i donant res posta a determinades situacions familiars imprevistes.

  • Places residencials de caràcter temporal d'una durada màxima de dos mesos l'any, que es poden gaudir en períodes d'un mínim de 15 dies.
  • Assessorament i orientació social a les famílies cuidadores

Persones destinatàries:

Cuidadors de persones depenents

Equip tècnic:

Tècnics de Benestar social de l'ajuntametn de Dosrius

Àrea responsable:

Àrea de serveis a les persones

Unitat responsable:

Benestar Social

És un servei obligatori:

Com sol·licitar-ho:

Presencialment a les oficines de Benestar social

Electrònicament a travès de la seu electrònica

Darrera actualització: 12.10.2017 | 12:39