Educació secundària obligatòria

Servei que comprèn quatre cursos acadèmics. Generalment s'inicia l'any natural en què es compleixen 12 anys i s'acaba als 16, tot i que els alumnes tenen dret a romandre en el centre amb règim ordinari fins als 18. 

Línies de servei:

  • Servei d'ensenyament
  • Servei de tutoria

Persones destinatàries:

Tots els joves de a partir 12 anys


Cost per l'usuari:

Servei Gratuit


Àrea responsable:

Àrea de serveis a les persones


Unitat responsable:

Educació


Unitats implicades:

Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya