Tractament de residus

Servei que s'encarrega de donar una solució integrada a la necessitat de gestió dels residus municipals

Línies de servei:

  • Reducció del residu
  • Reutilització
  • Reciclatge
  • Valorització energètica

La gestió del tractament dels residus es fa a través del consorci de residus del maresme i la planta de valorització situada a Mataró

Persones destinatàries:

Tota la ciutadania

Cost del servei:

Inclòs a la taxa de residus aprovada l'ordenança fiscal anualment

Equip tècnic:

Tècnica de medi natuaral de l'ajuntament de Dosirus

Àrea responsable:

Àrea de serveis a les persones

Unitat responsable:

Serveis generals

És un servei obligatori:

Adreça:

Consorci de residus del maresme Carrer de la Teixidora, 83 08302 Mataró Tel. 937 411 030

Darrera actualització: 13.10.2017 | 13:01