Punt d'informació jurídica

Servei d’informació i assessorament jurídic adreçat a la població del municipi de Dosrius.

  • Informació en casos de maltractaments.
  • Informació sobre els drets de família. 
  • Informació sobre processos de separació.

Persones destinatàries:

Ciutadania en general


Equip tècnic:

Tècnics de Benestar social de l'ajuntament de Dosrius


Àrea responsable:

Àrea de serveis a les persones


Unitat responsable:

Benestar social