Pavimentació de vies públiques

Servei que s'encarrega de pavimentar i mantenir en bon estat del ferm de la via pública.

Línies de servei:

  • Manteniment preventiu
  • Manteniment correctiu

Persones destinatàries:

Tota la ciutadania


Equip tècnic:

Tècnics d'urbanisme de l'ajuntament de Dosrius


Àrea responsable:

Àrea de territori


Unitat responsable:

Manteniment