Orientació i inserció sociolaboral

Servei que s'encarrega de promoure l'ocupabilitat de les persones en situació d'atur mitjançant vincles amb les empreses per detectar les seves necessitats i oferir-los assessorament especialitzat per cobrir els perfils professionals que requereixen.

Línies de servei:

  • Informació, assessorament i orientació laboral
  • Gestió de l'oferta i la demanda treball
  • Formació
  • Plans d'Ocupació

Persones destinatàries:

Població en general i a persones en situació d'atur en concret


Cost per l'usuari:

No té cost


Equip tècnic:

Tècnica ocupacional / Tècnic emprenedoria


Àrea responsable:

Ocupació / Emprenadoria


Unitats implicades:

Ocupació