OMIC

Servei que s'encarrega de donar informació, ajuda i orientació destinat a les persones com a consumidores i usuàries perquè puguin exercir els seus drets bàsics. 

  • Informació i orientació
  • Tramitació de queixes i denúncies
  • Campanyes d'informació i sensibilització

 

Persones destinatàries:

Població en general


Cost per l'usuari:

No té cost


Equip tècnic:

Enginyer Tècnic Municipal


Àrea responsable:

Promoció Economica / Serveis Tècnics


Unitats implicades:

Consum