Oficina local d'habitatge

Servei que s'encarrega de realitzar accions diverses amb la voluntat de donar resposta a les necessitats ciutadanes en matèria d'habitatge

Línies de servei:

  • Habitatge de protecció local
  • Intermediació hipotècaria
  • Borsa de lloguer
  • Ajuts
  • Registre únic d'habitatges de protecció oficial

Aquest servei s'ofereix a través de l'Oficina d'habitatge del Maresme del Consell comarcal del Maresme

 

Persones destinatàries:

Tota la ciutadania


Àrea responsable:

Àrea de serveis a les persones


Unitat responsable:

Habitatge