Neteja viària

Servei que s'encarrega de mantenir nets els carrers i espais públics del municipi.

Aquest servei es fa atravé sdel l'empresa Resmar del Consell Comarcal

Persones destinatàries:

Tota la ciutadania


Equip tècnic:

Tècnics d'urbanisme de l'ajuntament de Dosrius


Àrea responsable:

Àrea de territori


Unitat responsable:

Manteniment