Instal·lacions esportives

Servei que s'encarrega de promocionar l'esport entre la ciutadania i les associacions municipals mitjançant l'organització d'activitas esportives i campanyes de difusió així com d'una oferta de diversos equipaments esportius

Línies de servei:

  • Reserva i cessió d'espais esportius
  • Manteniment d'equipaments esportius
  • Organització d'activiitats esportives
  • Organització de campanyes

Persones destinatàries:

Tota la ciutadania


Àrea responsable:

Àrea de serveis a les persones


Unitat responsable:

Esports