Informació i Orientació a la Dona

Servei que s'encarrega de facilitar informació, orientació, assessorament  i tractament en relació amb qualsevol aspecte de la vida de les dones partint d’una atenció personalitzada i anònima oferint els serveis de tractament, atenció psicològica i/o assessorament jurídic, entre d’altres, així com derivació a d’altres serveis especialitzats per a Dones.

  • Informació, orientació i assessorament sobre els drets de les dones i el seu exercici. 
  • Tractament i seguiment de casos.
  • Assessorament jurídic
  • Suport psicològic
  • Detecció i derivació als serveis especialitzats en l'atenció de situacions de violència.
  • Activitats, cursos i xerrades, etc. sobre temes d'interès per a les dones.

Persones destinatàries:

Dones del municipi de Dosrius

Equip tècnic:

Tècnic d'igualtat de l'ajuntament de Dosrius

Àrea responsable:

Ârea de serveis a les persones

Unitat responsable:

Igualtat

És un servei obligatori:

Com sol·licitar-ho:

Presencialment a les oficines de Benestar social

Electrònicament a través de la seu electrònica

Darrera actualització: 12.10.2017 | 17:32