Franges perimetrals

Realització i manteniment de les franges perimetrals per la prevenció del risc d'incendis forestals

Persones destinatàries:

Tota la ciutadania


Cost per l'usuari:

Segons ordenances fiscals


Àrea responsable:

Àrea de territori


Unitat responsable:

Medi natural