EAIA

Servei professional encaminada a què, de forma eficaç i eficient, doni orientació, diagnostiqui, valori, intervingui, tracti i daci seguiment dels infants i/o adolescents que estiguin en situació de desemparament o en risc de trobar-s’hi.

  • Avaluar les situacions de risc freu per determinar la necessitat de protecció.
  • Atendre als infants i adolescents en situació de risc de desemparament i llurs famílies, en coordinació amb altres serveis i recursos, per tal de millorar  o pal·liar la situació.

Persones destinatàries:

Infants i/o adolescents en situació de desemparament


Equip tècnic:

Tècnics de Benestar social de l'ajuntament de Dosrius


Àrea responsable:

Àrea de serveis a les persones


Unitat responsable:

Benestar Social