Cessió d'espais

Servei que s'encarrega de gestionar la cessió d'espais municipals per a la celebració de reunions, trobades, pràctica esportiva, et...

Línies de servei:

  • Establiment de normativa de cessió d'espais
  • Lliurament de claus i control de la cessió
  • Manteniment de les instal·lacions

Persones destinatàries:

Entitats i associacions del municipi


Cost per l'usuari:

Segons ordenances fiscals


Àrea responsable:

Àrea d'alcaldia


Unitat responsable:

Serveis generals