Cementiri

Servei s'encarrega de la gestió de les necessitats de la comunitat respecte de les inhumacions/incineracions dels/de les seus/ves difunts/tes

Línies de servei:

  • Gestió de les concessions de drets funeraris
  • Inhumacions/exhumacions
  • Trasllats
  • Conservació i neteja del recinte

Persones destinatàries:

Tota la ciutadania


Cost per l'usuari:

Segons ordenança fiscal No 13 de l'ajuntament aprovada anualment


Àrea responsable:

Àrea de serveis a les persones


Unitat responsable:

Serveis generals


Unitats implicades:

Manteniment / Serveis públics