Atenció sòcio-educativa a la família, la infància i l'adolescència

Servei adreçat a les famílies amb infants i/o adolescents a càrrec, quan es desprengui la necessitat d’un treball continuat d’assessorament, d’acompanyament i/o orientació  personal i familiar, sobre tot, quan hi ha presència d’indicadors de risc.

  • Assignació de tècnic referent. 
  • Atenció amb cita prèvia. 
  • Pla de treball i actuació consensuat.
  • Gestió de l’accés a les prestacions de serveis i/o econòmiques necessàries i disponibles.
  • Derivació al recurs adient a cada situació particular, quan calgui.
  • Prevenció de les situacions de necessitats socials.
  • Seguiment del programa d’intervenció socio-educativa, amb les famílies i serveis.

Persones destinatàries:

Tota la Ciutadania


Equip tècnic:

Tècnics de Benestar Social de l'Ajuntametn de Dosrius


Àrea responsable:

Àrea de serveis a les persones


Unitat responsable:

Benestar Social