Atenció a la gent gran i les persones amb discapacitat o dependència

Servei d’informació, assessorament, valoració i diagnòstic social en l’àmbit de la gent gran i les persones amb discapacitat o dependència, mitjançant el qual es gestiona l’accés a les prestacions de serveis, tecnològiques i econòmiques, i als serveis especialitats o d’altres sistemes de protecció.

  • Informació, assessorament, valoració i diagnòstic social.
  • Gestió de l’accés a les prestacions de serveis, tecnològiques i econòmiques, i als serveis especialitzats o d’altres sistemes de protecció.
  • Seguiment i supervisió de les prestacions de serveis periòdiques acordades al programa individual/familiar d’atenció signat.
  • Atenció a les situacions d’urgència.

Persones destinatàries:

Gent gran i persones amb discapacitat o dependència


Equip tècnic:

Tècnics de Benestar Social de l'ajuntament de Dosrius


Àrea responsable:

Àrea de serveis a les persones


Unitat responsable:

Benestar Social