Acollida de persones nouvingudes

Servei d’atenció individualitza i grupal per facilitar la incorporació de les persones nouvingudes.

Servei extern conveniat amb el C.C.M.

. Acollida individualitzada.

. Sessió d’acollida grupal ( si es considera pertinent).

. Tallers  varis.

Persones destinatàries:

Les persones estrangeres immigrades, les persones sol·licitants d'asil o de protecció subsidiària i les persones apàtrides i retornades sempre i quan siguin majors de 16 anys


Equip tècnic:

Tècnics de Benestar Social de l'ajuntametn de Dosrius


Àrea responsable:

Àrea de serveis a les persones


Unitat responsable:

Benestar Social