Teleassistència

Servei de naturalesa social, que permet a les persones usuàries, entrar en contacte amb una Central d’Alarmes, a través de la línia telefònica.

Servei que té com a finalitat millorar la qualitat de vida de les persones que es trobin en situació de risc, desprotecció, dependència i/o discapacitat, per a que puguin romandre en la seva llar, donant atenció a llurs demandes  i reforçar la seva autonomia i seguretat.

  • Procurar socors: proporcionar l’auxili necessari, de forma immediata, quan els persones es troben en situació d’emergència.
  • Procurar tranquil·litat: assegurar a la persona que, realment, serà atesa no només en cas d’urgent necessitat, sinó també en altres situacions que, si bé no consisteixen emergència, necessiten de suport d’altres persones per a la seva realització, proporcionant tranquil·litat i seguretat en el seu dia a dia.

Persones destinatàries:

Persones en situació de risc, desprotecció, dependència i/o discapacitat


Cost del servei:

Cost en funció de les capacitats econòmiques de l'usuari


Equip tècnic:

Tècnics de Benestar Soaial de l'ajuntametn de Dosrius


Àrea responsable:

Àrea de serveis a les persones


Unitat responsable:

Benestar social