Dictàmens de la Comissió Jurídica Assessora i altres òrgans consultius que afecten a l'Ajuntament de Dosrius

En el cas que la Comissió Jurídica Assessora, és a dir, l'alt òrgan consultiu de la Generalitat i dels ens locals en matèria jurídica, hagi emès algun dictamen que faci referència a aquest ens, el podràs consultar en aquest apartat.

A l'enllaç Dictàmens de la Comissió Jurídica Assesora de la Generalitat de Catalunya podreu trobat tots els Dictàmens emesos pel Consell de Garanties Estatutàries, el Consell Consultiu i la Comissió Jurídica Assessora.

Els que fan referència a l'Ajuntament de Dosrius són els següents:

2023 (No n'hi ha cap)

2022 (No n'hi ha cap)

2021 (No n'hi ha cap)

2020 (No n'hi ha cap)

2019

2018 (No n'hi ha cap)

2017 (No n'hi ha cap)

2016

2015 (No n'hi ha cap)

2014 (No n'hi ha cap)

2013 (No n'hi ha cap)

2012 (No n'hi ha cap)

2011

2010 (No n'hi ha cap)

2009

2008 (No n'hi ha cap)

2007 (No n'hi ha cap)

2006 (No n'hi ha cap)

2005 (No n'hi ha cap)

2004 (No n'hi ha cap)

2003 (No n'hi ha cap)

2002 (No n'hi ha cap)

2001

2000 (No n'hi ha cap)

1999 (No n'hi ha cap)

1998

 

Darrera actualització: 20.02.2024 | 11:10
Darrera actualització: 20.02.2024 | 11:10