Codi de conducta i Pla de mesures antifrau

CODI DE CONDUCTA

El Ple municipal de l'Ajuntament de Dosrius, en compliment del que disposa l'article 55.3 de la Llei 19/2014, del 29 de novembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, va aprovar i disposa d'un Codi de conducta i bon govern que concreta i desenvolupa els principis d’actuació i n’estableix altres d’addicionals, si escau, als establerts per la Llei. Així mateix també determina les conseqüències d’incomplir-los, sens perjudici del règim sancionador establert per la llei.

El Codi de conducta i bon govern es va aprovar inicialment en sessió de Ple municipal de data 28/07/2016 i es va aprovar definitivament en data 01/12/2016.

Es pot consultar la documentació al respecte en els següents enllaços:

- Acta del ple municipal on s'aprova inicialment el Codi de conducta i bon govern

- Anunci de l'aprovació definitiva


Així mateix, el Ple municipal de l'Ajuntament de Dosrius va aprovar en data 29/09/2022 el Pla de mesures antifrau de l'Ajuntament de Dosrius, així com una Declaració institucional de compromís de lluita contra el frau i la corrupció

PLA DE MESURES ANTIFRAU

El Ple municipal en sessió ordinària de data 29/09/2022 va aprovar el Pla de mesures antifrau de l'Ajuntament de Dosrius, així com una Declaració institucional de compromís de lluita contra el frau i la corrupció

Es pot consultar la documentació al respecte en els següents enllaços:

- Acta del ple municipal on s'aprova inicialment el Pla de mesures antifrau. 

- Anunci de l'aprovació definitiva

 

 

 

(A data 31/01/2024 ambdós segueixen vigents).

Darrera actualització: 13.02.2024 | 10:28
Darrera actualització: 13.02.2024 | 10:28