Transport interurbà

Servei que s'encarrega del transport públic que ofereix desplaçaments entre les diferents àrees, barris o zones d'una mateixa ciutat o poble i entre diferents poblacions o municipis.

Línies de servei:

  • Informació
  • Línies de servei

Aquest servei està gestionat per la Generalitat de Catalunya a través d'una concessió administrativa a mb l'empresa Sagalès

Persones destinatàries:

Tota la ciutadania


Cost del servei:

Segons tarifes vigents


Àrea responsable:

Àrea de Territori


Unitat responsable:

Mobilitat