Servei d'informació i primera acollida

Servei on s’inicia l’itinerari d’atenció i s’ofereix informació i atenció immediata a la ciutadania.

  • Informació, orientació i assessorament.
  • Detecció de necessitats.
  • Valoració i diagnòstic.
  • Tramitació i derivació.

Persones destinatàries:

Tota la ciutadania


Equip tècnic:

Tècnics de Benestar social de l'ajuntament de Dosrius


Àrea responsable:

Àrea de serveis a les persones


Unitat responsable:

Benestar Social