Atenció de situacions de necessitat social

Servei destinat a donar atenció, acompanyament tractament a les persones i famílies que es trobin en situació de necessitat i/o dificultat social, amb l’objectiu de prevenir  l’exclusió social.

. Assignació de tècnic referent.

. Atenció amb cita prèvia.

. Pla de treball i actuació consensuat.

. Gestió de l’accés a les prestacions de serveis i/o econòmiques necessàries i disponibles.

. Derivació al recurs adient a cada situació particular, quan calgui.

. Prevenció de les situacions de necessitats socials.

. Seguiment del procés de reinserció social, amb les persones usuàries i els equips/serveis implicats.

Persones destinatàries:

Tota la ciutadania


Equip tècnic:

Tècnics de benaestar social de l'Ajuntament de Dosrius


Àrea responsable:

Àrea de serveis a les persones


Unitat responsable:

Benestar social