Deixalleria

Servei que s'encarrega de la recepció selectiva de productes per a la reutilització i de residus municipals per a tractaments posteriors.

Línies de servei:

  • Recepció
  • Preparació per a reutilització
  • Valorització
  • Posar a disposició de tercers

Persones destinatàries:

Tota la població


Cost per l'usuari:

Mitjaçant taxa de residus


Àrea responsable:

Àrea de serveis personals


Unitat responsable:

Serveis Generals