Actuacions en situació de violència, desemparament abusos i risc de desprotecció

Atenció a persones i famílies en situació d’Urgència social: Servei que pretén donar resposta a les situacions urgents, establint un procediment concret que garanteixi l’atenció de les demandes que no poden esperar a ser ateses dins del torn de visites ordinari i dins de l’horari del servei, tenint en compte que l’element determinat del nou model organitzatiu és l’existència d’un circuit d’atenció integral que contempli tota la intervenció possible des del conjunt de serveis de tot la comunitat de forma coordinada amb els altres xarxes d’atenció a les persones

Coordinació contra els abusos sexuals i maltractaments a infants i adolescents (XIAF): Servei que té com a finalitat la protecció de la infància i  de l’adolescència davant les diverses situacions de risc en les queles es poden trobar i que poden generar diferents tipus de maltractament, alhora que millorar la coordinació de totes les institucions i assegurar que les actuacions que es duen a terme amb els menor siguin les estrictament necessàries.

Atenció a les dones víctimes de violència: Servei que té com a finalitat estructurar l’atenció d’urgència i l’atenció continuada, durant el procés de recuperació i reinserció, de les dones en situació de risc, a causa de qualsevol tipus de violència.

Atenció a la Gent gran i persones dependents: La violència vers les persones grans o dependents són una realitat poc visible al donar-se dins del nucli familiar el l’àmbit domèstic. D’aquí la necessitat d’actuar de forma integral i coordinada a l’hora d’abordar aquest fenomen, que ha restat ocult i poc abordat dins ara.

 

 

Persones destinatàries:

Tota la ciutadania


Equip tècnic:

Tècnics de Benestar social de l'ajuntament de Dosrius


Àrea responsable:

Àrea de serveis a les persones


Unitat responsable:

Benestar social