Accés a nuclis de població

Servei que s'encarrega de mantenir i millorar l'accés de al terme municipal i entre els seus nuclis de població

Línies de servei:

  • Manteniment de les vies d'accés dins del terme municipal
  • Estudis de millora dels accesos

Àrea responsable:

Àrea de Territori


Unitat responsable:

Manteniment


Unitats implicades:

Serveis tècnics de l'Ajuntament de Dosrius