Sol·licitud informe urbanístic associat a la tramitació d'activitats

És l'informe previ en el qual l’Ajuntament es pronuncia sobre la compatibilitat de l’activitat projectada amb el planejament urbanístic vigent i la disponibilitat i suficiència dels serveis públics municipals per atendre els requeriments de l'activitat.

S’haurà de sol·licitar preceptivament en els supòsits legalment previstos i que es concreten en l’ Ordenança municipal d’intervenció ambiental, de seguretat i salut pública i en l’Ordenança municipal d’espectacles públics i activitats recreatives.

Canals de tramitació:

Darrera actualització: 31.03.2021 | 13:24