Cita prèvia

Pots demanar cita pràvia a través del següent formulari.

Organigrama

SERVEIS SOCIALS

Des de  Serveis Socials bàsics, treballem amb les persones del municipi en situació de dificultats socials, per tal de promoure la seva autonomia i el seu benestar social, tant a nivell d’atenció individualitzada com a nivell de serveis i projectes comunitaris.

Realitzem actuacions de detecció, actuació i prevenció de les necessitats socials

Oferim espais d’informació, orientació i assessorament. Realitzem també tractament social i/o sòcio-educatiu en aquells casos que així ho requereixin

Valorem i tramitem les prestacions econòmiques, materials i/o socials que siguin necessàries per a cada situació.

Treballem en xarxa i de forma coordinada amb la resta de serveis d’atenció a les persones.

Noticies relacionades