Espai Dona Dosrius: Servei d’Informació, Orientació i Atenció a les Dones

Què és l’Espai Dona?

L’Espai Dona de Dosrius és un servei municipal que ofereix informació, orientació i atenció  a totes les dones del municipi de Dosrius, mitjançant atenció directa i personalitzada davant situacions de violències masclistes, proporcionant atenció psicològica, assessorament jurídic, orientació sobre recursos públics...

A més, impulsa el desenvolupament de les polítiques d’igualtat amb l’objectiu de prevenir les violències masclistes i sensibilitzar a tota la societat respecte les discriminacions estructurals que pateixen les dones. També vetlla pel foment de la participació i creació d’espais de relació estables per a les dones del municipi.

Professionals especialitzats atenen individualment les dones que necessiten informació, assessorament o suport personal.

La confidencialitat i l’anonimat de les usuàries està completament garantit.

 

Serveis de l’Espai Dona Dosrius

-Servei d’informació i atenció a les dones. Un/a tècnic/a d’igualtat donarà resposta a les diferents necessitats que se’t puguin plantejar a nivell laboral, social, familiar o de parella. T’orientarà i assessorarà a partir d’una primera visita presencial i posteriorment podrà ser telefònicament o per correu electrònic.

-Servei d’atenció psicològica personalitzada per al suport i recuperació emocional de les dones i dels seus infants. Un/a psicòleg/a ofereix suport psicològic a totes aquelles dones i llurs fills/es que necessitin assessorament i orientació en problemàtiques relacionades amb l’àmbit social, relacional, familiar i intrapersonal.

-Servei d’assessorament jurídic i penal Una/a advocat/da informarà i assessorarà sobre qualsevol dubte relacionat amb processos de separació o divorci; impagaments de pensions d’aliments; custòdia de fills i de les filles; processos penals per violència masclista...

-Activitats, xerrades, cursos i espais de trobada per a dones, enfocades a incrementar la seva autonomia i apoderament.

-Activitats de sensibilització i prevenció de la desigualtat i discriminacions per qüestions de gènere.

Tots els serveis són gratuïts i confidencials.

Contacta amb nosaltres

Dependències de Serveis Socials, Ajuntament de Dosrius.

Passatge Bellonc, 3 baixos- 08319 Dosrius.

 93 791 80 14 Ext. 4

 espaidona@dosrius.cat

 @espaidonadosrius

  @espaidonadosriu 

  Espai Dona Dosrius