Tens una explotació avícola d’autoconsum? Coneix quin és el protocol per a la cria d'aus per a autoconsum a Catalunya

Dijous, 19 de novembre de 2020 a les 08:00

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació estableix uns requisits mínims que garanteixin la sanitat animal i la innocuïtat d’aquests productes.

La tinença d’un nombre reduït d’aus de corral per part de particulars per a l’autoconsum familiar de carn i ous es regeix per la normativa que regula l’ordenació de les explotacions ramaderes. En aquest sentit, cal complir uns requisits mínims establertes pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya que garanteixin la sanitat animal i la innocuïtat d’aquests productes.

Què és una explotació avícola d’autoconsum?

Són aquelles explotacions en què es crien aus destinades exclusivament al consum familiar amb una capacitat inferior a 32 gallines ponedores d’ous per a consum o 210 kg de pes viu/any en cas d’avicultura de carn (que corresponen a una capacitat d’entre 50 i 70 pollastres/any segons el pes dels animals).

Aquestes explotacions han d’estar inscrites al Registre d’Explotacions Ramaderes de Catalunya. Prèviament a la inscripció al Registre d’Explotacions Ramaderes, cal disposar del permís municipal corresponent.

Mesures de Bioseguretat

Les explotacions avícoles d’autoconsum han de reforçar les mesures de bioseguretat per reduir el risc d’introducció i propagació de malalties. Les mesures mínimes de bioseguretat que cal tenir en compte als autoconsums avícoles per evitar malalties com la influença aviària són:

  • Protegir les aus d’autoconsum del contacte amb les aus salvatges (ànec, cigonya).
  • Impedir l’accés de les aus salvatges a l’aigua de beguda i al menjar de les aus d’autoconsum.
  • No subministrar aigua procedent de rius, basses o altres fonts exteriors.
  • Obligació de respectar el descans i el benestar dels veïns i veïnes.

Mesures d’higiene

  • Cal netejar i desinfectar periòdicament les instal·lacions on s’allotgen les aus, els abeuradors i les menjadores.
  • Correcta gestió de la gallinassa i les baixes.
     
Darrera actualització: 18.11.2020 | 13:56